Expozice lidových krojů

Expozice Muzea ,,Ostrov lidových krojů" bude unikátní tím, že má zatím jako jediná v České republice snahu prezentovat veřejnosti lidové oděvy všech zdejších regionů, tedy českých, moravských a slezských, ale i oděvy oblastí německy mluvícího obyvatelstva, moravských Charvátů, Poláků a ukázky krojů slovenských.

Expozice bude doplněna historickými předměty a zařízeními, které sloužily ke zpracování textilních surovin, předení a tkaní. Návštěvníci zde najdou i doprovodnou sbírku krajek s ukázkou jejich výroby, sbírku knoflíků, panenek v krojích a dalších doplňkových předmětů.

Chceme, aby expozice muzea sloužila nejen zájemcům z řad české laické veřejnosti, školám a turistům, ale aby byla k dispozici i etnografům, folkloristům a odborníkům. Máme v úmyslu pořádat konference, semináře a specializované akce etnografického zaměření pro odborníky i zasvěcené laiky. Muzeum ,,Ostrov lidových krojů" má ambici být místem uchování a ochrany historických artefaktů a jejich hodnot, zvýšení turistické atraktivity regionu a zlepšení povědomí veřejnosti o významu nedávné, ale rychle mizející historie našich venkovských předků.

Expozice muzea bude veřejnosti přístupná od května 2020. Pracovníci muzea nabídnou návštěvníkům nejen bohatou kolekci lidových krojů České republiky, ale pod vedením hlavní kurátorky Ing. Věry Hessové odborný výklad, kulturní akce, přednášky a tematické workshopy. Muzeum ,,Ostrov lidových krojů" je členem profesní organizace „Asociace muzeí a galerií ČR“ a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek při ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem LČK 006-02-10/346006.